.NET Developer (C#, SQL, ASP.NET)

Heerhugowaard, Hybrid, Remote / Full time (gewenst)

HBO | Senior | IT | | Hybride, remote of Heerhugowaard (jij kiest) (English below)

Jouw nieuwe baan en werkgever

Jij wordt er blij van om samen met het team op zoek te gaan naar de beste oplossing in een data driven organisatie.  

VWE is een IT-bedrijf, sterk in data voor de automotive branche. Met de focus op de wereld van morgen houden wij onze ogen open voor nieuwe kansen voor onze klanten. Door creatief te zijn verbeteren wij bestaande processen en ontwikkelen wij innovatieve producten en diensten. Als grootste automotive data provider heeft VWE van nature een creatief karakter, en bieden daardoor aan onze klanten originele oplossingen. Klant blij, wij blij! 

Als .Net Developer ben je samen met het dedicated development team verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van het platform wat dagelijks wordt gebruikt door bijna 10.000 autobedrijven. Je werkt aan toffe projecten voor onze klanten en rond deze projecten door jouw kennis succesvol af. We werken bij VWE in kleine teams waardoor je bij het bedenken en ontwikkelen van nieuwe klantoplossingen bij het volledige proces betrokken bent. 

Hierbij werk je dagelijks met de volgende technieken: 

 • C#
 • SQL
 • CI/CD (Azure devops)
 • .NET Framework
 • Agile/Scrum
 • Clean Architecture/ Clean Code
 • Cloud migratie (12 factor/Azure)
 • Specflow gherkin
 • .NET6

Meer specifiek:

 • Het vernieuwen en herbouwen van VWE applicaties op basis van Microservice architectuur en cloud principes. 
 • Op alle vlakken betrokken zijn bij het bedenken, uitwerken en implementeren van nieuwe klantwensen. 
 • Migratie van applicaties en bouw van nieuwe applicaties op een nieuw te ontwikkelen Azure landingszone. 
 • Als developer ben je ervaren met C#, SQL en ASP.NET en vind je het leuk om je vakmanschap te delen met anderen. We zouden het fantastisch vinden als je ook al ervaring hebt met Angular en/of met mobiel development. Pré, geen harde eisen.
 • Voldoende ervaring met geautomatiseerd testen om dit zelfstandig te kunnen uitvoeren.

Dit bieden wij jou!

Bod bij een fulltime werkweek van 38 uur. Minder uren en/of dagen zijn ook bespreekbaar.

 • Een jaarsalaris tot 74K, afhankelijk van je ervaring.
 • Aantrekkelijke winstdeling.
 • 26 vakantiedagen met de mogelijkheid dagen er bij te kopen.
 • Hybride- of op remote werken. Jij bepaalt met je team en leidinggevende de locatie van je werkplek.
 • Reiskostenvergoeding.
 • Laptop en mobiel.
 • Ruime studie- en ontwikkelingsmogelijkheden (o.m. Pluralsight, Tech Days, workshops).
 • Werken als ontwikkelaar bij een marktleider in haar branche waarin IT de innovatieve driver is.

Word jij blij van ons verhaal? Solliciteer dan! Heb je nog verdere vragen of wil je meer informatie: bel of stuur dan een WhatsApp naar onze Recruiter (Quintus Linthorst) 06- 1550 4373

Next steps solliciteren?

 • Laat Quintus weten dat je de baan leuk lijkt.
 • Dan volgt er een eerste kennismaking met de manager IT.
 • Vervolgens werk je aan een korte casus uit de praktijk. Op verzoek kan het ook andersom. Dan slaan we stap 2 over. Dit uiteraard in overleg met jou.
 • Je bespreekt de uitwerking van de casus met manager IT en een collega ontwikkelaar uit het team.
 • Aanbod en een hartelijk welkom bij VWE als collega. Te beginnen met een mooi onboardingprogramma.

PS: Bij VWE werken 100+ mensen. Wederzijds respect, gelijkheid en diversiteit vinden wij normaal. Al 40 jaar lang als familiebedrijf. Het is onze mentaliteit om iedereen binnen VWE een veilige en eerlijke werkplek te bieden. Het is onze continue streven om een betere werkgever te zijn. Dit doen we door eerlijke beloning en goed te luisteren naar ieders mening binnen VWE. We verzamelen onder meer gegevens via engagementtools en enquêtes. Met deze inzichten gaan we aan de slag om samen met plezier te kunnen presteren. Te beginnen met een samenwerkingscontract voor een mooie baan en een onboardingprogramma voor een flitsende start. Welkom bij VWE!

 

Your new job and employer!

You get excited about working with the team to find the best solution in a data-driven organisation.

VWE is an IT company, strong in data for the automotive industry. With a focus on tomorrow’s world, we keep our eyes open for new opportunities for our customers. By being creative, we improve existing processes and develop innovative products and services. As the largest automotive data provider, VWE has a creative nature, and therefore offers our customers original solutions. Customer happy, we happy!

As a .Net Developer, together with the dedicated development team, you are responsible for the development and management of the platform used daily by almost 10,000 car companies. You work on nice projects for our customers and successfully complete these projects using your knowledge. At VWE, we work in small teams, which means you will be involved in the entire process of devising and developing new customer solutions.

You will work with the following techniques on a daily basis:

 • C#
 • SQL
 • NET
 • CI/CD (Azure devops)
 • .NET Framework
 • Agile / Scrum
 • Clean Architecture/ Clean Code
 • Cloud migratie (12 factor/ Azure)
 • Specflow gherkin
 • .NET 6

More specific 

 • Renewing and rebuilding VWE applications based on Microservice architecture and cloud principles.
 • Being involved at all levels in the creation, development and implementation of new customer requirements.
 • Migrating applications and building new applications on a newly developed Azure landing zone.
 • As a Developer, you are experienced with C#, SQL and ASP.NET and enjoy sharing your skills with others. We would love it if you also have previous experience with Angular and/or mobile development. A plus, no hard requirements.
 • Sufficient experience with automated testing to perform this independently.

What we offer you!

Offer at a full-time working week of 38 hours. Fewer hours and/or days are discussable.

 • An annual salary of up to 74K, depending on your experience.
 • Attractive profit sharing.
 • 26 holidays with the possibility of buying days on top of that.
 • Hybrid or remote working. You decide the location of your workplace with your team and manager.
 • Travel allowance/homeworking budget.
 • Laptop and mobile.
 • Ample study and development opportunities (including Pluralsight, Tech Days, workshops).
 • Working as a developer at a market leader in its industry where IT is the innovative driver.

Does our story make you happy? Then apply! If you have any further questions or would like more information call or send a WhatsApp to our Recruiter (Quintus Linthorst) 06-1550 4373.

Next steps?

 • Let Quintus know of your interest in the job.
 • A first meeting with manager IT then follows.
 • You then work on a short case study from practice. Upon request, it can also be done the other way round. Then we skip step 2. In consultation with you, of course.
 • You discuss the development of the case with manager IT and a fellow developer from the team.
 • Offer and a warm welcome to VWE as a colleague. Starting with a great onboarding programme.

PS: VWE employs 100+ people. We consider mutual respect, equality and diversity normal. For 40 years as a family business. Our mindset is to provide a safe and fair workplace for everyone within VWE. It is our continuous endeavour to be a better employer. We do this through fair pay and listening carefully to everyone’s opinions within VWE. Among other things, we collect data through engagement tools and surveys. With these insights, we get to work on how to enjoy performing together. Starting with a cooperation contract for a great job and an onboarding programme for a flying start. Welcome to VWE!

Ben je enthousiast geworden?

Solliciteer op deze vacature

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen jou graag met het vinden van de juiste job.

Neem contact op 088 - 893 7099 (HR-afdeling)

Ontvang een Job Alert als jouw droombaan beschikbaar is

Op zoek naar jouw ideale droombaan? Krijg een automatisch een Job Alert als jouw droombaan online is gekomen. Schrijf je nu in!

Inschrijven Job Alert