.NET Developer (C#, SQL, ASP.NET)

Heerhugowaard, Hybrid, Remote / Full time (gewenst)

HBO | Senior | IT | Hybride | (English below)

Jouw nieuwe baan en werkgever

VWE is een IT-bedrijf, sterk in data voor de automotive branche. Continu verbeteren wij bestaande processen en ontwikkelen wij innovatieve producten en diensten. Als grootste automotive data provider heeft VWE van nature een creatief karakter, en bieden daardoor aan onze klanten originele oplossingen. Klant blij, wij blij!

Als .Net Developer  werk je aan ontwikkeling en beheer van het platform wat dagelijks wordt gebruikt door bijna 10.000 autobedrijven. Je werkt aan toffe projecten voor onze klanten en rond deze projecten succesvol af. Je hebt oog voor eenvoudige en onderhoudbare code. We werken bij VWE in kleine teams waardoor je bij het bedenken en ontwikkelen van nieuwe klantoplossingen bij het volledige proces betrokken bent. Jouw kundige collega’s zorgen er mede voor dat je alle ins en outs leert kennen van het automotive businessdomein.

Hierbij pas dagelijks de volgende technieken toe: 

 • C#
 • SQL
 • CI/CD (Azure devops)
 • .NET Framework
 • Agile/Scrum
 • Clean Architecture/ Clean Code
 • Cloud migratie (12 factor/Azure)
 • Specflow gherkin
 • .NET6

Meer specifiek:

 • Het vernieuwen en herbouwen van VWE applicaties op basis van Microservice architectuur en cloud principes
 • Op alle vlakken betrokken zijn bij het bedenken, uitwerken en implementeren van nieuwe klantwensen
 • Migratie van applicaties en bouw van nieuwe applicaties op een nieuw te ontwikkelen Azure landingszone
 • Als .NET Developer ben je ervaren met C#, SQL en ASP.NET en vind je het leuk om je vakmanschap te delen met anderen
 • We zouden het fantastisch vinden als je ook ervaring hebt met Angular en/of met mobiel development (pré)
 • Voldoende ervaring met geautomatiseerd testen om dit zelfstandig te kunnen uitvoeren.

Dit bieden wij jou! (Op basis van 38 uur)

 • Een jaarsalaris tot 74K, afhankelijk van je ervaring
 • Aantrekkelijke winstdeling
 • 26 vakantiedagen met de mogelijkheid dagen er bij te kopen
 • Hybride- of op remote werken. Jij bepaalt met je team en leidinggevende de locatie van je werkplek
 • Reiskostenvergoeding
 • Laptop
 • Ruime studie- en ontwikkelingsmogelijkheden (o.m. Pluralsight, Tech Days, workshops)
 • Werken als ontwikkelaar bij een marktleider in haar branche waarin IT de innovatieve driver is.

Ben je nieuwsgierig geworden? Solliciteer dan direct! Heb je nog verdere vragen of wil je meer informatie? Bel of stuur dan een WhatsApp naar onze Recruiter (Quintus Linthorst) 06- 1550 4373.

Next steps solliciteren?

 • Laat Quintus weten dat je interesse hebt
 • Dan volgt er een eerste kennismaking met de manager IT
 • Vervolgens werk je aan een korte casus uit de praktijk.
 • Je bespreekt de uitwerking van de casus met manager IT en een collega ontwikkelaar uit het team.
 • Aanbod en een hartelijk welkom bij VWE als collega. Te beginnen met een mooi onboardingprogramma.

PS: Bij VWE werken 100+ mensen. Wederzijds respect, gelijkheid en diversiteit vinden wij normaal. Het is onze bedoeling om iedereen binnen VWE een veilige en eerlijke werkplek te bieden. Het is ons streven om een goede werkgever te zijn. Dit doen we door eerlijke beloning en goed te luisteren naar ieders mening. We verzamelen onder meer gegevens via engagementtools en enquêtes. Met deze inzichten gaan we aan de slag om samen met plezier te kunnen presteren. Te beginnen met een samenwerkingscontract voor een mooie baan en een onboardingprogramma voor een flitsende start. Welkom bij VWE!

 

Your new job and employer!

You get joy from working with the team to build the code to deliver the best software.

VWE is an IT company, strong in data for the automotive industry.  We continuously improve existing processes and develop innovative products and services. As the largest automotive data provider, VWE is creative by nature, and therefore offers our customers original solutions. The customer is happy, we are happy!

As a .Net Developer, you work on the development and management of the platform used daily by almost 10,000 car companies. You work on great projects for our customers and successfully complete these projects thanks to your knowledge. You have an eye for simple and maintainable code. At VWE, we work in small teams, which means you are involved in the entire process of thinking up and developing new customer solutions. Your expert colleagues will help you learn all the ins and outs of the automotive business domain!

You will work with the following techniques on a daily basis:

 • C#
 • SQL
 • NET
 • CI/CD (Azure devops)
 • .NET Framework
 • Agile / Scrum
 • Clean Architecture/ Clean Code
 • Cloud migratie (12 factor/ Azure)
 • Specflow gherkin
 • .NET 6

More specific 

 • Renewing and rebuilding VWE applications based on Microservice architecture and cloud principles
 • Being involved at all levels in the creation, development and implementation of new customer requirements
 • Migrating applications and building new applications on a newly developed Azure landing zone
 • As a Developer, you are experienced with C#, SQL and ASP.NET and enjoy sharing your skills with others. We would love it if you also have previous experience with Angular and/or mobile development. A plus, no hard requirements
 • Sufficient experience with automated testing to perform this independently.

What we offer you! (Based on 38 hours)

 • An annual salary of up to 74K, depending on your experience
 • Attractive profit sharing
 • 26 holidays with the possibility of buying days on top of that
 • Hybrid or remote working. You decide the location of your workplace with your team and manager
 • Travel allowance/homeworking budget
 • Laptop
 • Ample study and development opportunities (including Pluralsight, Tech Days, workshops)
 • Working as a developer at a market leader in its industry where IT is the innovative driver.

Have you become curious? Then apply immediately! Do you have further questions or want more information? Then call or send a WhatsApp to our Recruiter (Quintus Linthorst) 06- 1550 4373.

Next steps?

 • Let Quintus know you’re intersted
 • A first meeting with manager IT then follows
 • You then work on a short case study from practice
 • You discuss the development of the case with manager IT and a fellow developer from the team
 • Offer and a warm welcome to VWE as a colleague, starting with a great onboarding programme.

PS: VWE employs 100+ people. We consider mutual respect, equality and diversity normal. Our aim is to provide a safe and fair workplace for everyone within VWE. Our aim is to be a good employer. We do this through fair remuneration and listening carefully to everyone’s opinions. One way we collect data is through engagement tools and surveys. With these insights, we set to work to enjoy performing together. Starting with a cooperation contract for a great job and an onboarding programme for a flying start. Welcome to VWE!

Ben je enthousiast geworden?

Solliciteer op deze vacature

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen jou graag met het vinden van de juiste job.

Neem contact op 088 - 893 7099 (HR-afdeling)

Ontvang een Job Alert als jouw droombaan beschikbaar is

Op zoek naar jouw ideale droombaan? Krijg een automatisch een Job Alert als jouw droombaan online is gekomen. Schrijf je nu in!

Inschrijven Job Alert